Vp Sara Delik D Na Kalab N Ng Bay N Tukoy Na Pbbm Kinuk Ns Nti Mga Trayd R Fprrd G Lit Na